Ga verder naar de inhoud

Ons beleid

Onze inwoners hechten belang aan een propere buurt. Zwerfvuil en sluikstort storen ons allemaal. Samen met de gemeentes werken we hard aan een afvalvrije omgeving.

Vijf pijlers

Met de steun van de Mooimakers, het Vlaamse initiatief rond zwerfvuil en sluikstort, pakken we samen met de gemeentes zwerfvuil en sluikstort op een structurele manier aan. Het is een strijd op vele fronten. Daarom zetten we tegelijk in op verschillende maatregelen.

1. Infrastructuur

We helpen de gemeentes met slimme vuilnisbakkenplannen. We zoeken daarbij naar een evenwicht tussen het comfort van de burger, de logistieke kost voor de lediging en het vermijden van misbruik van de vuilnisbakken voor huishoudelijk afval.

2. Omgeving

We streven ernaar om sluikstorten zo snel mogelijk op te ruimen. Een vervuilde omgeving trekt extra zwerfvuil en sluikstort aan. Omgekeerd zorgt een propere omgeving ervoor dat er minder snel nieuw afval ontstaat.

3. Participatie

Het afval dat niet in de vuilnisbak terechtkomt, proberen we onder controle te houden door onze Propere Burgers te ondersteunen en samen te werken met gemeentes, scholen en verenigingen die zwerfvuilacties organiseren.

4. Communicatie

Met de typische blauwe 'Proper is Plezant'-stickers, artikels, campagnes en huisbezoeken door onze afvalstewards mobiliseren we inwoners rond een propere buurt en maken we hen wegwijs in wat wel en niet kan.

5. Handhaving

Sommige sluikstorters zijn erg hardnekkig. Waar communiceren en sensibiliseren niet helpt, gaan we over tot handhaving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de politie en gemeenschapswachten. Zelf hebben we verborgen camera's om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Wie betrapt wordt op sluikstorten mag een boete tot 350 euro verwachten, met daarbij nog de kosten van de opruiming. Elke maand kunnen we zo verschillende sluikstorters beboeten. Maar ook hondeneigenaars die de hondenpoep niet opruimen, of automobilisten die hun peuken uit het raam gooien.

Persmoment